BİLDİRİ PROGRAMI

SÖZLÜ BİLDİRİLER

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 1

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Işıl Tanrıseven

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

64

Ayşegül Avşar Tuncay

Hacer Ulu

Öğretmen Adaylarının Göçmenlerin Uyumuna İlişkin Görüşleri

67

Ayşegül Avşar Tuncay

Drama Yöntemiyle Hazırlanan Özel Eğitim Alanındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış

03

Veli Batdı

Yaratıcı Dramanın Mini Meta-Analizi

37

Veli Batdı

 Yaratıcı Dramanın Mini Meta-Tematik Analizi

65

Işıl Tanrıseven

Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Alanlarında Yaratıcı

Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşleri

 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr Ali Akın Akyol

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

01

Ali Akın Akyol 

Selma Köseoğlu

Fotoğraf Karelerinde Hitit Medeniyeti Eğitim Projesi

55

Ferda Öztürk Kömleksiz

Müze ve Drama: KKTC Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesinden Etkinlik Örnekleri

22

Şule Alıcı

İzzet Esen

 Müzede Yaratıcı Drama: Köy Kadınlarının Hayatına Dokunuş

16

Şule Alıcı

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Deneyimi ve Bu Deneyimin Yansımaları

78

İhsan Metinnam

 Yaratıcı Drama Süreçlerini Planlamada Distopik Temelli Düşünmenin Kullanımının Katılımcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

 


 
 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 3

 

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Kamuran Tarım

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

17

Onur Altuntaş

 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Öz-Kontrol ve Öz-Yönetim Becerileri Üzerine Etkisi

25

Onur Altuntaş

 Sağlık Bilimleri Alanında Okuyan Öğrencilerin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

45

H. Beyza Canbazoğlu

Kamuran Tarım

Matematik Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşler

46

H. Beyza Canbazoğlu

Kamuran Tarım

Fen Bilimleri Öğretiminin Yaratıcı Drama Yöntemi İle İşlenmesine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Ve Tutumları

77

Esra Rabiye Karaman

Ayşegül Oğuz

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Hakları Eğitiminde Yaratıcı Drama Uygulamalarının Kullanılmasına İlişkin Görüşleri

 


 24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 4

 

Oturum Başkanı: Arş. Gör. Dr. Zeki Özen

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

09

Ahmet Ege

Ergenlerle Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yaratıcı Dramanın Kullanımı

75

Selcan Gülden

Zeki Özen

Yaratıcı Drama Yöntemi ile 12-14 Yaş Çocuklarında

Boşanma Olgusunun Çalışılması

76

Zeki Özen

Serkan Keleşoğlu

Drama Eğitmen Adaylarının Drama Alanına Uyum Sürecinde Yaşadıkları Deneyimler Üzerine Bir İnceleme “Eğitmenlik Sürecinde Dramatik Olan: Keşke ve İyi ki Çarpışıyor”

54

Nadire Emel Akhan

Hilal Mert,  Hüseyin Acar

 Yaratıcı Drama Yöntemi ile Değerler Eğitimine Bir Örnek: Türk Tarihinden Yükselen Evrensel Mesajlar

53

Nadire Emel Akhan

Hüseyin Acar , Hilal Mert

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemi Hakkındaki Görüşleri

 

 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 5

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

40

Yaşare Aktaş Arnas

Şule Sarıbaş

Mustafa Yaşar

Öğretmen Adaylarında Farklılıklara Saygıyı Geliştirmeye Yönelik Drama Uygulamaları

26

Yaşare Aktaş Arnas

Şule Sarıbaş

Mustafa Yaşar

 Sınıf İçi Uyum ve İlişkiler Bağlamında Drama Etkinlikleri

80

M. Sencer Özsezer

Sınıf İçi Sosyal Uyumu Arttıracak Bir Drama Uygulaması

04

Merve Koyuncu

Emine Yılmaz Bolat

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Planlama, Uygulama Ve Değerlendirme Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri

05

Elif Aykanat Özcan

Koray Budak

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Z Kuşağı ile İletişim ve Uyum Farkındalığı Çalışmaları

 

 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 6

 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi  Bilge Kuşdemir Kayıran

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

58

Fatma Kocatürk

İlkokul Birinci Sınıfa Kayıtlı Öğrenci Velilerinin Yaratıcı Dramaya İlişkin Tutumları

39

Fazilet Barcın

Bilge Kuşdemir Kayıran

İlkokul 4. Sınıf Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

43

 

Sinan Işık

Dilek Yıldız Karakaş

 Yaratıcı Drama Yöntemiyle Okul Öncesi Gruplarda Kültürlerarası Farklılıklar ve Uyum – Bursa Göç Tarihi Müzesi Uygulaması

66

Nesrin Aslan

Tarih Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşlenmesi

44

Alime Yeşim Karabacak

Songül Başbuğ

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Eserlerindeki Anadolu Kültürü Öğelerinin Drama Yöntemiyle İşlenmesi

 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 7

 


Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Memet Karakuş

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

29

Sevgi Sırma

Akın Keklik

 Uyum Çerçevesinde Kolb ve Yaratıcı Drama

30

Akın Keklik

Funda Çıray Özkara

Gelecek İçin Biyoekonomi Kavramı (Bir Drama Atölyesi)

31

Hakan Serhan Sarıkaya

Hilal Bilgin

Bir Katılımcı Sanat Projesi Olarak Tiyatro Çalışmalarının Kadınların Yaşam Memnuniyetlerine Etkisi

60

Memet Karakuş

Zeynep Karaman

Fevziye Yıldırım Köylü

Yaratıcı Drama Yoluyla Müzede Disiplinlerarası Eğitim Uygulaması

63

Memet Karakuş

İdris Kocabey

Yaratıcı Drama ve İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyi

 

 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 8

 

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi  Murtaza Aykaç

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

47

İnanç Eti

Meltem Emen

Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması

79

Özlem Kaf

 İnanç Eti

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı Katılımcılarının Sosyal Uyuma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

36

Özlem Kaf

Merve Ülker

Öğretmen Adaylarının Kültürel Sermaye Yeterlikleri İle Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

49

Ramazan Sever

Fazıl Özmen

Küresel Sorunlara Yönelik Farkındalık Oluşturmada Yaratıcı Drama Yöntemi ve Etkinlik Örnekleri

50

Simge Yılmaz

Özgür Ulubey

Yaratıcı Drama Yönteminin HIV/AIDS’e İlişkin Farkındalığa Etkisi

 

 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 9

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Adıgüzel

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

72

Dilek Er Şentürk

Nevin Gümüş

Çocuk Hakları Bildirgesi'nin Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi

73

Nevin Gümüş

Ömer Adıgüzel

H. Caldwell Cook’un Oyuna Uyum Açısından Bakışı

68

Münire Akgül

Filiz Yurtal

Metehan Çelik

Öğretmen Adaylarının Şiddete Yönelik Algılarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi

48

Nebahat Akverdi Dokuzoğlu

 Çocuklarla Mimarlık, Bauhaus ve Yaratıcı Drama

70

Ömer Adıgüzel

Yaratıcı Drama Çalışmalarında Uyum Amacıyla Yapılan Ayna Etkinliklerinin Katılımcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

 


 
 

24 EKİM 2019 PERŞEMBE      16.45- 18.15

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 10

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pınar Özdemir Şimşek

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

71

Ali Kırkar

Süreçsel Drama Uygulamaları İçin Bir Sentez Teknik

Önermesi

74

Pınar Özdemir Şimşek

Fatıma Büşra Cengiz

Drama Süreçlerinde Uyum Çalışmalarına Genel Bir Bakış

 

 

POSTER BİLDİRİLER

24 EKİM 2019 PERŞEMBE       14.00- 18.00

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

FUAYE

 

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

02

 

Ali Akın Akyol

Selma Köseoğlu

Troyadan Çanakkaleye Vazgeçilmez Topraklar Eğitim Projesi

23

Abdulgafar Terzi

Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Gündelik Nesneleri Kendi Gerçekliği Dışında Kullanmasına Bir Örnek

38

Ramazan Sever

Ceylan Cinal

Sınıf Öğretmenlerinin, İlkokul 1. Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Okula Uyumlarına İlişkin Görüşleri (Malatya İli Örneği)

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

27 EKİM 2019 PAZAR       10.30- 12.00

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 1

 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Kenan Demir

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

07

Emine Açar

Buğra Hayta

Okul Öncesi Öğrencileri ile Öğretmen Adayları Müzede Elele

08

 

Büşra Kılınç

Betül Temizyürek

Yaratıcı Drama ve Öğrenci Anlatımına Dayalı İşlenen Öğretim İlke-Yöntemleri Dersinin Çeşitli Açılardan Karşılaştırılması (Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Üniversitesi Örneği)

13

Merve Dolgun

Kenan Demir

Farklı Drama Çalışmalarında Katılımcı Ve Uygulayıcı Olan Öğretmen Adaylarının Görüşleri

41

Elif Eryiğit

Kenan Demir

Yaratıcı Drama ile Tanışıyorum

59

Uygar İnal

Dilşad Ergen

Özel Yetenekli Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Görüşleri

 

 

27 EKİM 2019 PAZAR       10.30- 12.00

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 2

 

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. İhsan Metinnam

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

34

Özlem Yağcıoğlu

Tayyib Has

Mustafa Yeler

Küresel Bağlantılar Ünitesinin Yaratıcı Drama ile İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

 

51

Şerife Tosun

Selin Kırbaşlı

 İlkokullarda Yaratıcı Dramanın Kullanılması

52

Alp Yanık

Zehra Betül Akbal

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Drama Dersinin Katkılarına İlişkin Görüşleri

61

Münire Aydilek Çiftçi

Murtaza Aykaç

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Drama Etkinliklerinin 60-72 Ay Arası Çocukların Yürütücü Fonksiyonlarına Etkisi

81

Pınar Özdemir Şimşek

Ömer Nayci

Yöntemsel Uyumsuzluklar: Yaratıcı Drama Yöntemi Uygulanırken Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

82 Ömer Nayci Drama Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom'un Yenilenen Taksonomisi Açısından Değerlendirilmesi

 

 

 

27 EKİM 2019 PAZAR        10.30- 12.00

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

SALON 3

 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Keleşoğlu

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

33

Berk Dönmez

Kadriye Öztürk

Abdul Samet Demirkaya

Psikolojik Danışman Adaylarının Yaratıcı Drama Dersinin Sosyal ve Mesleki Becerilerinin Gelişimine Etkisine İlişkin Görüşleri

28

Ferah Burgul Adıgüzel

Zekeriya Merdin

Yaratıcı Drama ile Motiften Şiire; Sanatta Uyum

69

Zekeriya Merdin

Ferah Burgul Adıgüzel

Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Okuma Uyumu

10

Nuket Elpeze Ergeç

Muzaffer Sümbül

Gelişler, Kalışlar ve Uyum, “Bir varmış, Bir Yokmuş”

 

56

Belma Koç

Kerim Gündoğdu

Ders Dışı Drama Etkinliklerine İlişkin Bir Durum Çalışması: Hayatımı Değiştiren Öğretmen!

  

POSTER BİLDİRİLER

27 EKİM 2019 PAZAR       10.00- 12.00

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Sarıçam/ ADANA

FUAYE

 

Bildiri No

Yazar/lar

Bildiri Başlığı

11

Mine Çınar

Drama Dersi İle Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programı Temel Aşama Uygulamalarının Karşılaştırılması

32

Fatma Arslan

Mihriban Cehavirci

Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Dramanın Katkılarına İlişkin Görüşleri

57

 

Deniz Köktan

Türk Halk Danslarının Öğretimi Sürecinde Yaratıcı Drama Ve Uyum Çalışmaları

42

Muzaffer Sümbül

Bazı Bileşenler Bağlamında Adana-Osmaniye Halk Danslarında Uyum