KONGREYE DAVET

1985 yılından beri gerçekleştirilen Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminer ve Kongrelerinin amacı, yaratıcı dramanın bir ders ve yöntem olarak yaygınlaşması amacıyla yapılmış çalışmaları ulusal ve uluslararası alan uzmanları ile paylaşmaktır. Türkiye’de yaratıcı drama alanı hızla gelişmekte, eğitim sistemi içerisinde ve etkisini göstermektedir. 

Bugüne kadar Ankara Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Şanlıurfa Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yapılan kongrelerimizin  30.su  24-27 Ekim 2019 tarihleri arasında, Adana’da Çukurova Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilecektir. Kongrede ana konu çerçevesinde bildiriler sunulacak, atölyeler yapılacak ve panel çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Sanat Eğitimcileri Derneği tarafından bir resim sergisi açılacaktır.  

 Kongrelerimiz yaratıcı drama çalışmalarının Türkiye’deki eğitim, kültür ve sanat ortamlarında tartışılmaya başlanmasında önemli ivmeler oluşturmaktadır. Bu nedenle yaratıcı drama eğitmenlerini, sanat eğitimcilerini, tiyatrocuları, tiyatro bilimcileri, eğitim bilimciler, yaratıcı drama uygulamaları yapan öğretmenleri, yaratıcı drama alanıyla ilgilenenleri ya da dramaya giriş yapacakları bir araya getirmeyi amaçlayan bu kongre alana ilgi duyan herkese açıktır. 

30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin ana teması bu yıl “Uyum” olarak belirlenmiştir. Eğitimde Drama, Yaratıcı Drama veya Drama olarak adlandırılan bu yöntem ve alanın temel çalışmaları arasında yer alan “uyum” çalışmaları çok önemlidir ve geliştirilmesi gereken önemli amaçlardan birini oluşturur. Bu çalışmalarda “uyum” odaklı etkinlikler katılımcıların; birbirlerine, drama alanına, ve kendilerine yöneliktir. Hem dış hem de içsel uyuma ulaşma amacını taşır. Uyumlu bireyler yaratıcılığın en büyük engellerinden biri olan uygu (Conformizm) ile mücadele etme yollarına da daha kolay ulaşabilir. Uyum, hemen her ülkede gerçekleştirilen drama çalışmalarında tüm katılımcıları “ayna” etkinlikleri ile karşılaştırır. Tıpkı drama çalışmalarındaki katılımcısına iç görü kazandırmak gibi “Ayna” etkinliklerinin de amacı kişinin kendisi ile karşılaşması, kendisi, başkaları ve çevresiyle uyum içerisinde olma halini yansıtmaktır. 

Uyumun olmadığı tüm ortamlarda kaos, dağınıklık, yabancılaşma, anomi, bozulma, amaçtan uzaklaşma, belirsizlik gibi durumlar yaşanabilir. Bu durumları yaşamamak için değişim, dönüşüm, adapte olmak, ahenk, anlaşma, düzen gibi pek çok kavram uyum amaçlı etkinliklerinin çevresinde bir çember oluşturur. Yaratıcı drama bu çemberin kendisidir ve çemberdeki herkesi uyumlu bir yaşama davet eder.   

Kongre programında çağrılı konuşmacılar ve atölyeler yer alırken yaratıcı drama alanında hazırlanan bildiri ve panel konuşmaları da olacaktır. Yaratıcı dramanın çemberi aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde bu kez Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde kurulacaktır. 

  • Okul yaşamına ve okul süreçlerine uyum
  • Yaşam döngüsündeki değişimlere uyum (evlilik, ebeveyn olmak, ölüm, boşanma gibi)
  • Toplumsal değişimlere uyum (göçler, savaşlar, krizler gibi)
  • Çevresel değişimlere uyum (çevre kirliliği, sürdürülebilir çevre, yenilenebilir enerji gibi)
  • Farklılıklara uyum
  • Demokrasi ve uyum
  • Sanat ve uyum
  • Tarih ve uyum
  • Mimari ve uyum

 

Kongremizde buluşmak dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Ahmet Doğanay Prof. Dr. Ömer Adıgüzel

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı 

Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı