KATILIM BİLGİSİ

 

Bu kongreye yaratıcı drama, sanat, kültür, bilim ve eğitim alanlarında çalışma yapan herkes katılabilir.

 1. Katılımcılar kongreye bildiriyle, dinleyici olarak veya atölye  katılımcısı olarak katılabilirler.

 2. Kongreye katılım için web sayfası üzerinden en geç 16 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmak gerekmektedir.

 3. Katılımcıların kongreye katılabilmeleri için katılım ücretini en geç 16 Eylül 2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmış olmaları gerekmektedir (Bu tarihten sonra yapılacak ödemeler kabul edilmeyecek ve bildiriler programa konulmayacaktır).

 4. Katılımcıların kongreye web sayfası üzerinden kayıt yapabilmeleri için kayıt sisteminin açılması gerekmektedir. Bunun için bankaya kongre katılım ücretini yatırırken ödeme formunda mutlaka katılımcının TC. kimlik numarası ve Ad-soyadı belirtilmelidir. Aksi takdirde katılımcının adına açılacak olan kayıt sistemi aktif duruma geçmeyecektir.

 5. Bildiri özetleri, 500 kelime olarak yazılmalı hem Türkçe hem de İngilizce dilinde gönderilmelidir.

 6. Kongre Bildiri Sunum dili, Türkçe ve İngilizcedir.

 7. Kongre özet ve tam metin bildiri kitabı,  web sayfası üzerinden online olarak yayınlanacaktır.

 8. İsteyen katılımcılar bildirilerini makaleye dönüştürerek kongre sonrası özel sayı çıkartacak olan ve Tübitak TR Dizin'de yer alan "Yaratıcı Drama Dergisi"nde makale olarak yayınlatabilirler. Bu amaçla dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinden geçerek yayınlanmasına karar verilecektir. 
 9. Her katılımcı kongreye en fazla iki bildiri ile katılabilir. İkinci bildiri için ayrı bir ücret ödenmeyecektir.

 10. Her katılımcı kongre sürecinde en fazla iki atölyeye katılabilir.

 11. Birden fazla 6 saatlik atölyeye katılmak isteyen katılımcılar her bir atölye için ayrı ücret ödemek zorundadırlar.

 12. Atölye kontenjanları 24 kişi ile sınırlıdır.

 13. 16 Eylül 2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde para iadesinin tamamı, 30 Eylül 2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde yalnızca %50’si iade edilecektir. 30 Eylül tarihinden sonra ise iptal taleplerinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT: ULUSLARARASI nitelikte olan kongremiz DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNE uygundur.