SÖZLÜ-POSTER BİLDİRİLER

 

SÖZLÜ-POSTER BİLDİRİLER

Bildiri No

Bildiri Adı

Yazarlar

01

Fotoğraf Karelerinde Hitit Medeniyeti Eğitim Projesi

Ali Akın Akyol

Selma Köseoğlu

02

Troyadan Çanakkaleye Vazgeçilmez Topraklar Eğitim Projesi

Ali Akın Akyol

Selma Köseoğlu

POSTER

03

Yaratıcı Dramanın Mini Meta-Analizi

Veli Batdı

04

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Planlama, Uygulama Ve Değerlendirme Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri

Merve Koyuncu

Emine Yılmaz Bolat

05

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Z Kuşağı İle İletişim Ve Uyum Farkındalığı Çalışmaları

Elif Aykanat Özcan

Koray Budak

06

Türkçe Dersinde Drama Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Çiğdem Çam Türkan

07

Okul Öncesi Öğrencileri İle Öğretmen Adayları Müzede Elele

Emine Açar

Buğra Hayta

 

08

Yaratıcı Drama Ve Öğrenci Anlatımına Dayalı İşlenen Öğretim İlke-Yöntemleri Dersinin Çeşitli Açılardan Karşılaştırılması (Mehmet Akif Ersoy Ve Gazi Üniversitesi Örneği)

Büşra Kılınç

Betül Temizyürek

09

Ergenlerle Sosyal Hizmet Uygulamalarında Yaratıcı Dramanın Kullanımı

Ahmet Ege

10

 Gelişler, Kalışlar ve Uyum, “Bir varmış, Bir Yokmuş”

Nuket Elpeze Ergeç

Muzaffer Sümbül

11

 Drama Dersi İle Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programı Temel Aşama Uygulamalarının Karşılaştırılması

Mine Çınar

POSTER

13

Farklı Drama Çalışmalarında Katılımcı Ve Uygulayıcı Olan Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Merve Dolgun

Kenan Demir

16

 Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Deneyimi ve Bu Deneyimin Yansımaları

Şule Alıcı

17

 Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin öz-kontrol ve öz-yönetim becerileri üzerine etkisi

Onur Altuntaş

22

 Müzede Yaratıcı Drama: Köy Kadınlarının Hayatına Dokunuş

Şule Alıcı

İzzet ESEN

23

Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Gündelik Nesneleri Kendi Gerçekliği Dışında Kullanmasına Bir Örnek

Abdulgafar Terzi

POSTER

25

 Sağlık bilimleri alanında okuyan öğrencilerin yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi

Onur Altuntaş

26

 Sınıf İçi Uyum ve İlişkiler Bağlamında Drama Etkinlikleri

Yaşare Aktaş Arnas

Şule Sarıbaş

Mustafa Yaşar

28

Yaratıcı Drama İle Motiften Şiire; Sanatta Uyum

Ferah Burgul Adıgüzel

Zekeriya Merdin

29

 Uyum Çerçevesinde Kolb ve Yaratıcı Drama

Sevgi Sırma

Akın Keklik

30

Gelecek İçin Biyoekonomi Kavramı (Bir Drama Atölyesi)

Akın Keklik

Funda Çıray Özkara

31

Bir Katılımcı Sanat Projesi Olarak Tiyatro Çalışmalarının Kadınların Yaşam Memnuniyetlerine Etkisi

Hakan Serhan Sarıkaya

Hilal Bilgin

32

Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Dramanın Katkılarına İlişkin Görüşleri

Fatma Arslan

Mihriban Cehavirci

POSTER

33

Psikolojik Danışman Adaylarının Yaratıcı Drama Dersinin Sosyal ve Mesleki Becerilerinin Gelişimine Etkisine İlişkin Görüşleri

Berk Dönmez

Kadriye Öztürk

Abdul Samet Demirkaya

34

Küresel Bağlantılar Ünitesinin Yaratıcı Drama İle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Özlem Yağcıoğlu

Tayyib Has

Mustafa Yeler

36

 Öğretmen Adaylarının Kültürel Sermaye Yeterlikleri İle Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Özlem Kaf

Merve Ülker

37

 Yaratıcı Dramanın Mini Meta-Tematik Analizi

Veli Batdı

38

 Sınıf Öğretmenlerinin, İlkokul 1. Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Okula Uyumlarına İlişkin Görüşleri (Malatya İli Örneği)

Ramazan Sever

Ceylan Cinal

POSTER

39

İlkokul 4. Sınıf Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

Fazilet Barcın

Bilge Kuşdemir Kayıran

40

 Öğretmen Adaylarında Farklılıklara Saygıyı Geliştirmeye Yönelik Drama Uygulamaları

Yaşare Aktaş Arnas

Şule Sarıbaş

Mustafa Yaşar

41

Yaratıcı Drama İle Tanışıyorum

Elif Eryiğit

Kenan Demir

42

 

 Bazı Bileşenler Bağlamında Adana-Osmaniye Halk Danslarında Uyum

Muzaffer Sümbül

POSTER

43

 

 

 

 Yaratıcı Drama Yöntemiyle Okul Öncesi Gruplarda Kültürlerarası Farklılıklar ve Uyum – Bursa Göç Tarihi Müzesi Uygulaması

Sinan Işık

Dilek Yıldız Karakaş

44

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Eserlerindeki Anadolu Kültürü Öğelerinin Drama Yöntemiyle İşlenmesi

Alime Yeşim Karabacak

Songül Başbuğ

45

Matematik Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşler

H. Beyza Canbazoğlu

Kamuran Tarım

46

Fen Bilimleri Öğretiminin Yaratıcı Drama Yöntemi İle İşlenmesine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Ve Tutumları

H. Beyza Canbazoğlu

Kamuran Tarım

47

Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması

İnanç Eti

Meltem Emen

48

 

 Çocuklarla Mimarlık, Bauhaus ve Yaratıcı Drama

Nebahat Akverdi Dokuzoğlu

49

 Küresel Sorunlara Yönelik Farkındalık Oluşturmada Yaratıcı Drama Yöntemi ve Etkinlik Örnekleri

Ramazan Sever

 Fazıl Özmen

50

 Yaratıcı Drama Yönteminin HIV/AIDS’e İlişkin Farkındalığa Etkisi

Simge Yılmaz

Özgür Ulubey

51

 İlkokullarda Yaratıcı Dramanın Kullanılması

Şerife Tosun

Selin Kırbaşlı

52

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Drama Dersinin Katkılarına İlişkin Görüşleri

Alp Yanık

Zehra Betül Akbal

53

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemi Hakkındaki Görüşleri

Nadire Emel Akhan

Hüseyin Acar

54

 Yaratıcı Drama Yöntemi İle Değerler Eğitimine Bir Örnek: Türk Tarihinden Yükselen Evrensel Mesajlar

Nadire Emel Akhan

Hilal Mert

Hüseyin Acar

55

Müze Ve Drama: KKTC Güzelyurt Arkeoloji Ve Doğa Müzesinden Etkinlik Örnekleri

Ferda Öztürk Kömleksiz

56

Ders Dışı Drama Etkinliklerine İlişkin Bir Durum Çalışması: Hayatımı Değiştiren Öğretmen!

Kerim Gündoğdu

Belma Koç

57

Türk Halk Danslarının Öğretimi Sürecinde Yaratıcı Drama Ve Uyum Çalışmaları

Deniz Köktan

POSTER

58

İlkokul Birinci Sınıfa Kayıtlı Öğrenci Velilerinin Yaratıcı Dramaya İlişkin Tutumları

Fatma Kocatürk

59

 

 Özel Yetenekli Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Görüşleri

Uygar İnal

Dilşad Ergen

60

Yaratıcı Drama Yoluyla Müzede Disiplinlerarası Eğitim Uygulaması

Memet Karakuş Zeynep Karaman

Fevziye Yıldırım Köylü

61

Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Drama Etkinliklerinin 60-72 Ay Arası Çocukların Yürütücü Fonksiyonlarına Etkisi

Münire Aydilek Çiftçi

Murtaza Aykaç

62

Okulöncesi (5-6 Yaş) Çocukları İçin Hazırlanan Yaratıcı Drama ile Oluşturulmuş Görsel algı Becerileri Eğitim Programı’nın Etkililiği

Umut Haydar Çoşkun

Vesile Yıldız Demirtaş

Hülya Torun Yeterge

63

Yaratıcı Drama ve İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyi

Mehmet Karakuş

İdris Kocabey

64

Öğretmen Adaylarının Göçmenlerin Uyumuna İlişkin Görüşleri

Ayşegül Avşar Tuncay

Hacer Ulu 

65

Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Alanlarında Yaratıcı

Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşleri

Işıl Tanrıseven

66

Tarih Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisinin Yaratıcı Drama Yöntemi İle İşlenmesi

Nesrin Aslan

67

Drama Yöntemiyle Hazırlanan Özel Eğitim Alanındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış

Ayşegül Avşar Tuncay

68

Öğretmen Adaylarının Şiddete Yönelik Algılarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi

Münire Akgül Filiz Yurtal

Metehan Çelik

69

Yaratıcı Drama Ve Yaratıcı Okuma Uyumu

Zekeriya Merdin Ferah Burgul Adıgüzel

70

Yaratıcı Drama Çalışmalarında Uyum Amacıyla Yapılan Ayna Etkinliklerinin Katılımcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ömer Adıgüzel

71

Süreçsel Drama Uygulamaları İçin Bir Sentez Teknik

Önermesi

Ali Kırkar

72

Çocuk Hakları Bildirgesi'nin Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi

Dilek Er Şentürk

Nevin Gümüş

73

H. Caldwell Cook’un Oyuna Uyum Açısından Bakışı

Nevin Gümüş Ömer Adıgüzel

74

Drama Süreçlerinde Uyum Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Pınar Özdemir Şimşek

Fatıma Büşra Cengiz

75

Yaratıcı Drama Yöntemi ile 12-14 Yaş Çocuklarında

Boşanma Olgusunun Çalışılması

Selcan Gülden

Zeki Özen

76

Drama Eğitmen Adaylarının Drama Alanına Uyum Sürecinde Yaşadıkları Deneyimler Üzerine Bir İnceleme “Eğitmenlik Sürecinde Dramatik Olan: Keşke ve İyi ki Çarpışıyor”

Zeki Özen

Serkan Keleşoğlu

77

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Hakları Eğitiminde Yaratıcı Drama Uygulamalarının Kullanılmasına İlişkin Görüşleri

Esra Rabiye KARAMAN

Ayşegül Oğuz

78

 Yaratıcı Drama Süreçlerini Planlamada Distopik Temelli Düşünmenin Kullanımının Katılımcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İhsan Metinnam

79

 Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı Katılımcılarının Sosyal Uyuma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Özlem Kaf

İnanç Eti

80

 Sınıf İçi Sosyal Uyumu Artıracak Bir Drama Uygulaması

M. Sencer ÖZSEZER

81

Yöntemsel Uyumsuzluklar: Yaratıcı Drama Yöntemi Uygulanırken Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Pınar Özdemir Şimşek

Ömer Nayci

 

82

Drama Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom’un Yenilenen Taksonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Ömer Nayci

 

 

NOT: EĞER BİLDİRİNİZ TABLODA GÖZÜKMÜYORSA, BİLDİRİNİZ REDDEDİLMİŞTİR.