YAZIM KURALLARI

 

Kongrenin bildiri özet kitapçığı ve tam metin kitabı kongre web sayfası üzerinden E- Kitap olarak yayımlanacaktır.

  • Bildiriler sözel veya poster şeklinde sunulabilir.
  • Her katılımcı sadece iki bildiri ile kongreye katılabilir.
  • Bildiri özetlerinizin en az 500 kelime olması gerekmektedir.
  • Bildiri özetlerinizi aşağıdaki formata uygun hazırlamanız gerekmektedir.
  • Kongrede poster veya sözel bildiri olarak sunulan bildirilerin,  tam metin olarak yayınlanabilmesi için en geç 15 Kasım 2019 tarihe kadar web sayfası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
  • Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra TÜBİTAK TR Dizinde yer alan ve ulusal hakemli dergi olan “Yaratıcı Drama Dergisi”nde özel sayı olarak yayımlanacaktır.
  • Kongrede sunduğu bildirisini makale olarak yayınlatmak isteyenler katılımcılar, Yaratıcı Drama Dergisi yazar rehberi üzerinden indirecekleri makale başvuru şablonunu kullanarak makalelerini hazırlamalı ve en geç 15 Kasım 2019 tarihe kadar kongre web sayfası üzerinden sisteme yüklemelidirler.

 

ÖNEMLİ NOT: Bildiri özetleri,  tam metin bildiriler ve bildiri makaleleri sadece kongre resmi internet adresi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak kongre sekretaryasına e-posta veya posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.