ÖZET METİN FORMATI

 

 

Bildiri Başlığı

 (Arial, 14 punto, kalın harflerle ve ortalanmış olmalıdır. Bildiri Başlığının Sadece İlk Harfleri Büyük Olmalıdır. Başlık toplam 130 harften fazla olmamalıdır)

 

(iki satır boşluk bırakın)

Yazar İsimleri

Yaşare AKTAŞ ARNAS      Ebru DERETARLA GÜL     Özlem KAF HASIRCI

İsim SOYİSİM, İsim SOYİSİM, İsim SOYİSİM, …

(Arial, 12 punto, kalın harflerle, ortalanmış olmalıdır. Soy isimler büyük harflerle yazılmalıdır)

(bir satır boşluk bırakın)

 

Yazar Bilgileri

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

yaktas@hotmail.com

 

Yazarların Kurumları ve e-posta Adresleri

(Arial, 12 punto, normal, ortalanmış olmalıdır)

(Bir satır boşluk)

                                                                                                  

Bildiri Özeti

(İki satır boşluk bırakın)

(Arial, 12 punto, normal harflerle, iki yana yaslanmış, 1,5 satır aralığı, En az 500 kelime uzunluğunda)

 

 

 

Giriş

 

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın Önemi

 

Yöntem

Örneklem/Çalışma Grubu

Veri Toplama Araçları

Verilerin Toplanması ve Analizi

 

Bulgular

Sonuç

 

 (Bir satır boşluk)

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2, anahtar kelime 3

(Arial, 12 punto, normal harflerle, sola hizalanmış olmalıdır)