POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

POSTER SUNUM KILAVUZU:

Poster sunumunuzu planlarken, gerekli şartlara uygun olduğundan emin olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkate alınız.

  • Posterler, 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak tasarlanmalıdır.
  • Materyal poster panosuna veya kartona monte edilmelidir. Poster yüzeyinde durması zor olabilecek ağır materyaller kullanılmamalıdır.
  • Kendi malzemeleri (örneğin, tutturucular) katılımcıların sorumluluğudur.
  • Oturumun başlamasından 15 dakika önce sunumunuzu yerleştirin.
  • Poster sunumu için yazar/yazarlar oturum süresince sunulacak posterin yanında bulunmalıdır.

Poster yYapısı ve Bilgi Kuralları:

  • Posterinizi, aşağıdaki bilgilerle açık, yapılandırılmış, özlü ve çekici hale getirMakale başlığı ve yazar/yazarların adı ve bağlı oldukları kurum posterin en üstünde görünmelidir.
  • Özet (250 kelime veya daha az) posterin sol üst köşesine, sağ alt köşede bir sonuç (temel sonuçlar, teorik ve / veya pratik çıkarımlar) ile yer almalıdır.
  • Araştırmanın amaçlarını (araştırmanın problem cümlesi veya projenin amacı), hipotezi veya araştırma sorularını, yöntemini ve çalışmanın analizler açıkça belirtilmelidir.
  • Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz)
  • Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 mt.'den okunabilmelidir.