SERGİ ŞARTNAMESİ

 • Sergi, uluslararası katılıma açıktır.

 • Sergi; resim, heykel, çağdaş ya da geleneksel baskı, tekstil ve seramik alanlarından eserlere açıktır.

 • Sergi için tematik bir kısıtlama yoktur.

 • Sanatçılar, sergiye sadece kendi ürettikleri özgün eserlerle başvurabilirler.

 • Her sanatçı en fazla dört eserle başvuru yapabilir. Ancak bir katılım ücreti ile en fazla iki eser sergilenebilir.

 • İki boyutlu eserlerin uzun kenarı 100 cm’den fazla olmamalıdır. Üç boyutlu eserlerin eni 50 cm, boyu 50 cm, yüksekliği 70 cm ve ağırlığı ise 25 kg’dan fazla olmamalıdır.

 • Sergiye katılmak isteyen sanatçıların, Eser Başvuru Formu ile birlikte sergiye istedikleri eserlerinin görsellerini (300 dpi çözünürlük, uzun kenarı en az 15 cm, TIFF/JPEG formatında) en geç 19 Ağustos 2019 tarihinde sempozyumsanat01@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

 • Eser görsellerinin, eserin görsel niteliklerini doğru yansıtacak kalitede olması gerekir. Üç boyutlu çalışmalar için en az üç farklı yönden görünümü sunan görsellerin sunulması gerekir.

 • Eser görsellerinin; Sanatçının Adı-Soyadı-Eserin Adı.jpg şeklinde adlandırılması gerekir.

 • Seçici kurul tarafından sergiye kabul edilen eserlerin listesi 13 Eylül 2019 tarihinde dramacongress2019.cu.tr adresinde yayımlanacaktır.

 • Eserlerini, Çukurova Üniversitesi Sanat Koleksiyonu’na bağışlamak isteyen katılımcı sanatçılar, Eser Başvuru Formu’ndaki ilgili alanı işaretlemelidir. Bağışlanan eserler için, sanatçıya eserinin Çukurova Üniversitesi Koleksiyonu’na alındığını gösteren belge gönderilecektir.

 • Seçilen tüm eserler; asılmaya hazır bir biçimde, askı sistemi takılmış olarak en geç 14 Ekim 2019 tarihinde sergi sekretaryasına elden ya da postayla ulaştırılmalıdır.

 • İki boyutlu eserlerin arkasına, üç boyutlu eserlerin ise altına Eser Kimlik Etiketi yapıştırılmalıdır.

 • Sergiye kabul edilen eserlerin sergi merkezine gönderilmesine ve sergiden sonra eser sahibine geri gönderilmesine ilişkin posta giderleri eser sahibine aittir.

 • Sergiye başvuran sanatçılar, sergi koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 • Organizasyon Komitesi, serginin bitiminden sonra üç hafta içinde eserleri iade edecektir.

 • Eserlerin taşınması sırasında oluşabilecek hasarlardan Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.

 • Sergiye kabul edilen eserlerin katılım ücreti 150 TL’dir.

 • SEDER üyeleri ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanları ile kayıtlı öğrencileri için başvuru ücreti 100 TL’dir.

 • Türkiye dışından kabul edilen eserler için katılım ücretsizdir.

 • Sergi kataloğu, online olarak yayımlanacaktır.