Devrim Deniz ŞAHİN

Atölye Lideri: Devrim Deniz ŞAHİN

 

BİYOGRAFİ: Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalında yapan Şahin birinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Ekonomisi, Planlaması ve Ölçmesi, ikinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi “Yaratıcı Drama”  alanında tamamlamıştır. 2000 yılında başladığı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği görevini kamuda halen sürdürmektedir. Çağdaş Drama Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği üyesidir. Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği eğitmenidir. Çalışmalarının odağında; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, queer drama, eğitimde eşitlik/eşitsizlik, fırsat eşitliği/eşitsizliği, yaratıcı drama alanında liderin konumlanması ve rol süreçlerinin yapılandırılması konuları bulunmaktadır. Çalıştığı okullarda gençlerle yaratıcı drama çalışmaları yürütmekte; edebiyat, tiyatro, forum tiyatrosu, hak, eşitlik/eşitsizlik, toplumsal cinsiyet algıları, akran zorbalığı, hiyerarşi algısı, eğitimde yaratıcı drama konularında gençlerin dahili olduğu çalıştay, seminer, uluslararası proje ve etkinliklere yoldaşlık etmektedir. Hali hazırda Çağdaş Drama Derneği İstanbul şubesinde bulunan Toplumsal Cinsiyet ve LGBTİ+ ve Açık Atölye birimlerinin yürütücülüğünü yapmaktadır.

 

UYUMSUZUN DRAMATURJİSİ/MASKELERİN İÇİNDEKİ BİZ

Queer Dramaya Doğru

Bir merhaba ile girdiğimiz tanışma seremonileriyle başlarız farklılık arayışlarına. Bu tanışmalarda, tanışılanın ne kadar bize benzer ya da farklı olduğunu anlamaya yarar sorular sorarız. Amacımız tanışılanla bir benzerlik kurup sohbete girmeye çalışmanın yanında tanışılanın kasıtlı olarak verdiği imaj ile farkında olmadan yaydığı imajlar arası ayrıma gidip kategorize etmektir aslında. Çünkü zihnimizde bir çok yaşantı klasörü vardır ve zihnin çalışma yöntemi sınıflandırmak üzerinedir. Aynı zamanda bizim gösterimiz de başlamıştır tanışılanda bırakılacak etki üzerine çalışmaya.

Erving Goffman’ın dramaturjik teorisinden yola çıkacağımız atölyede gündelik yaşamda temsil ettiğimiz rollerden yararlanarak yaşantı içindeki kurgu ile gerçeğin izlerinin kaybolduğu kendilik hallerimize yolculuk yapacağız. Günümüzde farklı olana, uyum ve uyumsuzluğa bu kadar atıf yapılmasına kaynaklık eden Queer teorinin de uygulama alanına giren dramaturjik teoriye (performas kuramı) göre Goffman, insan etkileşimlerini ve ilişkilerini bir oyun, tiyatro gibi ele alır. Kişilik diye bir şey yoktur ve özlerimiz her karşılaşmada yeniden biçim alarak yeniden tanımlanır. Toplumca belirlenen gizli öz (ideal öz) de sürekli zamana ve güncel olana göre kendi gibi olmayanı, “öteki” olanı da yeniden inşa eder.

Queer teoride “oyun-bozan”, performans kuramında “kural-kırıcı” olan uyumsuzun içimizdeki yansımalarını atölye boyunca dramaturjik yaklaşımla çözümleyeceğiz. Sanatsal üretimlerdeki uyumlu kahramandan, uyumsuz karşı kahramanın izlerinden hareket edeceğimiz 6 saatin içinde uyumlu olan, uyumlanmak istemeyip zorunda kalan, uyumsuzluk yapıp köşede duran, direnen kısaca teslimiyete direnen özlerimize uzanacağız.

Her kavramın kendi olmayan ile anıldığı 20. yy değerler dünyasından (uyumlu/uyumsuz, ezen/ezilen, yaşlı/genç, kadın/erkek) 21. yy değerler dünyasına yolculuk yaparken ara yollarda var olan alt başlıklara ya da ana başlıklarını boşa çıkaracak queer olana doğru yol alacağız.

Kendimize ait maskelerimizi yapacağımız atölyede maskelerimiz ile girdiğimiz rollerin arasında gezip, farklı olan özlerimizi canlandıracağız. Ritüel-seramoni, kafa sesi, sıcak sandalye, rüya, rol koridoru gibi arka alanda olanı görmeye çalışan tekniklerin kullanılacağı atölyede queer bir drama anlayışının izini de arayacağız.